Kære deltagere hos Fora Fritid

Vi, ligesom alle andre, er blevet mødt med udfordringer i disse tider med restriktioner i samfundet. De fleste af sæsonens hold manglede de sidste 1-3 mødegange, da samfundet blev lukket d.11. marts. Andre hold var netop begyndte. Vi er alle blevet opfordret til at udvise samfundsind, og vi får at vide, at det går godt efter omstændighederne, men der er et stykke vej endnu. Undervisningen er udsat foreløbigt indtil uge 20 med start mandag d.11. maj. Her lidt information om betydningen af dette for jer kursister: Udsat undervisning betyder, at deltagerne kan forvente at få erstatningsundervisning på et senere tidspunkt og at undervisernes løn udbetales når undervisningen er gennemført. Der skal ikke tilbagebetales deltagerbetaling, og deltagerne får stadig det, de er blevet lovet. Hvis det senere skulle vise sig, at der ikke kan gives erstatningsundervisning, bliver holdet nedlagt. Vi hører fra mange andre skoler, at de gennemfører en del af deres undervisning virtuelt. Det kan være som video eller konference på forskellige læringsplatforme. Nogle kommuner opfordrer til at lave sådanne løsninger for på den måde at holde aktiviteter i gang. Vi har opfordret vores undervisere til, at man afsøger alle muligheder for fjernundervisning såfremt, det er muligt for det pågældende fagområde. Hvis instruktørerne har mulighed og lyst til at gennemføre de sidste lektioner som fjernundervisning, vil kursisterne blive orienteret om dette således, at de har modtaget tilstrækkeligt med information, så de har mulighed for at modtage / deltage i fjernundervisningen. Fra Fora Fritid håber vi, at I alle har det godt efter omstændighederne og er friske på at genoptage jeres dejlige hold, når smittefaren er drevet over. Vi arbejder allerede nu med planer for den kommende sæson, og medtager mange nye ideer og foranstaltninger for at sikre vores kursisters og underviseres helbred samtidigt med, at vi sikre muligheden for at I forsat kan deltage i jeres vante kursus-fællesskaber. Pas på hinanden - hold sammen ved at holde afstand

KONTAKT


Fora Fritid
Skolegade 3 B, stuen
4800 Nykøbing Falster

Telefon: 54 85 87 87

Mail: info@fora-fritid.dk

CVR: 8478 8112


Medlem af Fora
;