Kære deltagere hos Fora Fritid

Udendørs kurser, online kurser samt bevægelseskurser åbne nu - og genåbning af øvrige kurser fra d. 22. maj.

Fora Fritid, ligesom alle andre, er blevet mødt med udfordringer i disse Corona-tider med restriktioner i samfundet. Restriktionsperioden for aftenskole aktiviteter er foreløbigt forlænget til og med d.21. maj med mulighed for genåbning lørdag d.22. maj. Udendørs-, online og bevægelses- aktiviteter er dog tilladt nu.

Vi har haft meget travlt med at arbejde med ansøgninger og afregninger for, indtil videre, 3 forskellige hjælpepakker for at sikre kompensation for tilbageførslen af deltagerbetaling og udbetaling af løn til vores undervisere. Der kan være nogle, der endnu ikke har modtaget deres tilgodehavende, og der kan være nogle, der har modtaget et fejlbehæftet tilgodehavende. 

Vi er ved at gennemføre en revision af tilbageførslerne for at samle op på fejl og mangler, og vi melder ud til de berørte for at få ordnet sagerne.

 

Vedrørende restriktionsperioden 6. april – 21. maj 2021: Der kan være en række hold, som havde planlagte mødegange i denne periode. Deltagerbetalingen for disse hold bliver beregnet og tilbageført senest ultimo juni 2021.

Der vil være et antal af vores undervisere, der tilbyder kurser online, udendørs og hold med fysisk fremmøde. Der vil også være nogle af vores undervisere, der tilbyder kurser med opstart efter den forventede genåbning fra d.22. maj, og vi håber, der vil være interesse for at deltage - og vi er selvfølgelig i fuld sving med planlægningen af den nye sæson, der starter i august, hvor vi håber, at situationen i samfundet er blevet mere normal.

Fra Fora Fritid håber vi, at I alle har det godt efter omstændighederne og er friske på at genoptage jeres dejlige hold, når samfundet atter er åbent.

KONTAKT


Fora Fritid
Skolegade 3 B, stuen
4800 Nykøbing Falster

Telefon: Send helst e-mail

Mail: info@fora-fritid.dk

CVR: 8478 8112


Medlem af Fora
;